அடக்கொ டுமையே… இரண்டாம் திருமணத்திற்கு ஆசைப்பட்டு வாழ்க்கையை இ ழந்த பாலாவின் மனைவி!! கண்டுக் கொ ள்ளாத இயக்குனர் பாலா…!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி இயக்குனராக வளர்ந்து வருபவர் இயக்குனர் பாலா. இவர் சமீபத்தில் வி வாகரத்து பெற்று பி ரிந்துள்ளார். மேலும் கடந்த 4 ஆண்டுகளாக தன் மனைவி முத்து மலருடன் க ருத்து வே றுபாடு காரணமாக சட்ட ரீதியாக பி ரிய முடிவெடுத்து கடந்த மாதம் வி வாகரத்து செய்து பி ரிந்தனர்.

வி வாகரத்துக்கு பிறகு சூர்யாவின் புதிய திரைப்படத்தில் பிஸியாக இருந்து வரும் பாலா தன் மனைவியை பற்றி க வலைப்படாமல் மகளை மட்டுமே நினைத்து வாழ்ந்து வருகிறார். முத்து மலரோ காதலித்து வந்த அரசியல் பிரமுகர் மகனுடன் இரண்டாம் திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டு வாழ்க்கையையே இ ழந்துள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது.

மேலும் முத்து மலர் முன்னாள் கா தலனை நம்பி க டைசியில் அந்த காதலன் என் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ பெண்களை நான் பார்த்திருக்கிறேன் ப ழகியிருக்கிறேன். எந்த விதமான பி ரச்சனையும் வந்ததில்லை. இன்று உன்னால் அனைத்து பி ரச்சனையும் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். இனிமேல் நீ என்னை பார்க்கவோ பேசவோ வே ண்டாம்.

நானே தோணும் போது கூப்பிடுகிறேன் என்று கூறி விட்டாராம். வ ருத்தத்துடன் சென்ற முத்துமலர் இரண்டாம் திருமணம் செய்யப் போகிறீர்களா அப்படியெல்லாம் கி டையாது என்று ம ழுப்பியுள்ளார். சமீபத்தில் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி சென்ற பாலா மகளை மட்டுமே பார்த்து அ ழுது விட்டு சென்றுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *