அட க ரு ம மே…! அப்படியேவா வருவீங்க… போ ட வேண்டியதை மொதல்ல போ டுங்க…!! விமான நிலையம் வந்த ந டி கை யை வி ளா சி த ள்ளிய நெ ட்டிசன்கள்…!!!

சினிமா

ந டி கை க ள் என்றாலே எப்போது வெளியில் போனாலும் வித்தியாசமான உடைகளை அணிய வேண்டும் என்று தான் நினைப்பார்கள். அப்போது தான் சமூக வலைத்தளங்களில் வை ர ல் ஆக போக முடியும். அதனால் தான் உடையில் இவர்களது கவனம் அதிகமாக இருக்கும்.

இதில் சில ந டி கை க ள் எ ல் லை மீ றி செல்வதும் உண்டு. தற்போது பா லி வு ட் க வ ர் ச் சி ந டி கை பூனம் பாண்டே மும்பை விமான நிலையத்திற்கு வந்த போது கருப்பு நிறத்தில் ஒரு உடையை அணிந்து வந்தார்.

அந்த போட்டோ இணையத்தில் செம்மயா வை ர ல் ஆனது. போட்டோவை பார்த்த நெ ட் டி ச ன் க ள் “போ ட வேண்டியதை மொதல்ல போ டு ங் க” என கூறி இணையத்தில் வி ளா சி வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *