அந்த நி க ழ் வு க் கு பின் 30 வருடங்களாக சினிமாவுக்கு மு ழு க் கு போட்ட ந டிகை மாதவி…! எல்லாம் உ ல க நாயகனால் ஏ ற்பட்டதாம்…!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் 80, 90 களில் பிடித்த அந்த இடத்தை இன்னும் தக்கவைத்து கொடுள்ளவர்கள் ரஜினி, கமல் ஆகிய இருவரும். என்னதான் கமல் சினிமா கே ரி ய ரை முதலில் ஆரம்பித்தாலும், ரஜினியும் தனது பல்வேறுவிதமான படங்களின் மாற்றத்தால் இருவரும் ஒரே இடத்தை அடைந்தனர்.

அப்படை ரஜினி கமல் இருவருடனும் ஜோ டி போட்டு நடித்தவர் ந டி கை மாதவி. அப்படி 300 படங்களுக்கு மேல் நடித்து கொ டி கட்டி பறந்த ந டிகை மாதவி வாழ்க்கையில் கமலால் வி ப ரீ த த் தை ஏற்படுத்தியது பெரியளவில் அப்பவே பேசப்பட்டது. நடிகை மாதவியின் 17 ஆண்டுகளாக சினிமா வாழ்க்கையில் பல மொழிகளில் நடித்து வந்த மாதவி கி சு கி சு க் க ளி ல் அதிகமாக சி க் கி ய வ ரி ல்  இவரும் ஒருவர். அதற்கு காரணம் ஆ டை வி ஷ ய த் தி ல் அப்போதே அதிக தா ரா ள ம் கா ட் டி ய து தான்.

ஒரு கட்டத்தில் கமலஹாசன் மாதவியை தான் திருமணம் செய்ய இருப்பதாகவும் செய்திகள் ப ர வி ய து. இதனால் படங்களில் கவனம் செலுத்த முடியாமல் தி ண றி னா ர் மாதவி. இந்நிலையில் சூ ப் ப ர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தை சந்தித்துள்ளார் மாதவி. அப்போது ரஜினிகாந்த் இமயமலையிலுள்ள தன்னுடைய கு ரு நா த ர் ஒருவரை போய் சந்திக்கும்படி ஆலோசனை கூறி அதன்படி அங்கு சென்றாராம் மாதவி.

இதனால் அவர் கூறியதில் பேரில் ஒருவரை திருமணம் செய்து கொண்டார். மேலும் இந்த பக்கமே  த லை கா ட் ட க் கூ டா து என்று கூறியதால் 30 வ ரு ஷ மா க  தற்போது வரை இமயமலை கு ரு நா த ர் பேச்சை கேட்டு இன்னும் அவர் சினிமா பக்கமே கால் வைக்கவில்லையாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *