அம்மணி… பார்த்து க ழ ண் டு வி ழு ந் து ட போகுது…! மோ ச மா ன உடையில் மீண்டும் பழைய ரூ ட் டை ஆரம்பித்த ந டிகை யாஷிகா…!! க டிந்து கொள்ளும் நெ ட்டிசென்கள்…!!!

சினிமா

பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் பிரபலமானவர் யாஷிகா ஆனந்த். பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் இருந்து வெளிறியதும் க வர்ச்சி போ ட் டோ ஷூ ட் மூலம் ரசிகர்களிடையே மீண்டும் தன்னை நினைவுபடுத்தி தனக்கென ஒரு கூ ட்டத்தை உண்டாக்கினார்.

பின்னர் சினிமா வாய்ப்பும் இருக்கு கிடைத்தது. இ ரு ட் ட றை யி ல் மு ர ட் டு கு த் து படத்தில் க வர்ச்சி கதாபாத்திரத்தில் நடித்தார். மேலும் சில படங்களிலும் க மி ட் டா கி நடித்து வந்தார்.

இந்நிலையில் 4 மாதங்களுக்கு முன்பு இ ரவு பா ர் ட் டி முடித்து வரும் வழியில் கார் வி ப த் து ஏற்பட்டது, இதில் யாஷிகாவின் தோ ழி ச ம்பவ இடத்திலேயே இ ற ந் து விட, யாஷிகா ப ல த் த கா யங்களுடன் சி கி ச் சை பெற்று வந்தார். தற்போது சி கி ச் சை யை முடிந்து நடக்கும் நிலையில் உள்ளார் யாஷிகா.

இழந்த க் ளா ம ரை மீண்டும் கொண்டு வந்து ஹா ட் போ ட் டோ ஷூ ட் எடுத்து புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார். சமீபத்தில் வெளியிட்டு வரும் புகைப்படங்களை பார்த்து கா லு உ டை ஞ் சு ம் தி ருந்தலையா என்று தி ட் டி ய படி கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள் நெ ட் டி செ ன் க ள்.

மேலும் சிலர் “அம்மணி… பார்த்து க ழ ண் டு வி ழு ந் து ட போகுது…!” என கு சு ம் பா க கமெண்ட் அ டி த் து ர சி த் து வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *