இளம் வயது கா த ல ரை க ழ ட் டி விட்ட ஆ ண் ட் டி ந டிகை…! 15 வயது கு றைவானவரை இ ப்படி ப ண்ணிட்டாங்களே…!! ஆ சை அறுபது நாள் மோ க ம் முப்பது நாள்னு சொல்றது சரிதான் போல…!!!

சினிமா

பா லி வு ட் ந டிகை சுஷ்மிதா சென்னுக்கு தற்போது 44 வயதாகிறது. அவர் 29 வயதாகும் ரோமன் ஷால் என்பவரை கா த லி த் து வந்தார். அவர் உடன் ஒரே வீட்டில் தான் வசித்து கொண்டிருந்தார்.

இதுவரை திருமணமே செய்து கொள்ளாத சுஷ்மிதா சென் இரண்டு பெண் குழந்தைகளை த த் தெ டு த் த வளர்த்து வருகின்றார். அந்த பெ ண் க ளு க் கு ம் அ ப் பா போலவே அவர் இருந்து வந்தார். அவர்கள் குடும்பத்துடன் இருக்கும் புகைப்படங்களும் அ டி க் க டி வந்து வண்ணம் இருந்தது.

ஆனால் தற்போது சுஷ்மிதா ரோமன் ஷாலை பி ரே க் க ப் செய்திருக்கிறார். அதனால் சுஷ்மிதா அ பா ர் ட் மெ ண் டை விட்டு அவர் து ர த் த ப் ப ட்  டு இருக்கிறார். ரி லே ஷ ன் ஷி ப் முடிந்துவிட்டது, ஆனால் நட்பு தொடர்கிறது என சுஷ்மிதா இன்ஸ்டாகிராமில் ப தி வி ட் டு ள் ளா ர்.

சமீபத்திய பி ரே க் க ப் பை பார்த்து, “ஆசை அறுபது நாள் மோ க ம் முப்பது நாள்” தான் போல என நெ ட்டிசென்கள் பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *