வி வா க ர த் தா கி யு ம் தணியாத சமந்தா…! அந்த ஆடையில் கு ளத்தில் தோழிகளுடன் செ ம்ம சே ட் டை…!! இது அதவிட மோ ச ம்…!! தலையில் அ டித்து க் கொ ள்ளும் நெ ட்டிசென்கள்…!!!

சினிமா

தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி என இந்திய சினிமாக்களில் முன்னணி ந டிகையாக இருக்கும் ந டிகை சமந்தா சமீபத்தில் ச ர் ச் சை படங்களில் நடித்ததால் வி வா க ர த் து பெற்று தனிமையில் இருந்து வருகிறார். வி வா க ர த் தி ற் கு பிறகு எல்லை மீ றி ய ஆடைகள் படங்களில் க் ளா ம ர் காட்சிகள் என இவரின் சே ட் டை க ளு க் கு அளவே இல்லாமல் போய்விட்டது.

அப்படி சமீபத்தில் தி யே ட் ட ரி ல் வெளியான “பு ஷ் பா” படத்தின் அந்தமாரி பாடலுக்கு கு த் தா ட் ட ம் போ ட்டு ஷா க் கொ டுத்து ச ர் ச் சை யி ல் சி க்கினார். அதிகளவில் பேசப்படும் ந டிகை என்ற பேர் எடுத்த சமந்தா எது செய்தாலும் டி ரெ ண் ட் டா கி விடுகிறது.

அப்படி நீச்சல் ஆடையில் அருவியில் குளித்தபடி இருக்கும் அவரின் புகைப்படம் ரசிகர்களுக்கு ஷா க் கொடுத்து வை ர லா கி வருகிறது. அப்புகைப்படத்தினை இன்ஸ்டாகிராமில் 30 நிமிடத்தில் 5 லட்சம் லை க் கு க ளை பெற்றுள்ளது. மேலும் தன் தோழிகளுடன் நீ ச் ச ல் உடையில் குளிக்கும் புகைப்படத்தையும் வெளியிட்டுள்ளார்.

இதனை பார்த்த நெ ட்டிசென்கள் “வி வா கர த் து க் கு பின் கூட த னியமாட்டேங்குது போல” என கு சு ம் பா க க மெண்ட் அ டி த் து வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *