இது நம்ம லி ஸ் ட் ல யே இல்லையே…! இ ர வி ல் விஜய்பட ந டிகையுடன் ஊர் சுற்றும் அனிரூத்…!! எல்லாம் ம ச் ச ம் பண்ணுற வேலை… பு லம்பும் நெ ட்டிசென்கள்…!!!

கிசு கிசு

தமிழ் சினிமாவில் பிரபல இசையமைப்பாளராக குறுகிய காலகட்டத்தில் ஹி ட் கொடுத்து பிரபலமானவர் அனிரூத். பல ஹி ட் படங்களை கொடுத்தால் அனிரூத் சில ச ர் ச் சை க ளி லு ம் சி க் கு வ து வழக்கம் தான். படத்தின் ந டிகைகளுடன் இ ர வி ல் சந்திப்பது பா ர் ட் டி கொடுப்பது என புகைப்படங்கள் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இருந்தே வெளியாக ச ர் ச் சை யை யி ல் மா ட் டி னா ர்.

அந்தவகையில், கடந்த வருடம் அனிருத்தின் பிறந்த நாளுக்கு ந டிகை கீர்த்தி சுரேஷ் ஒரு புகைப்படத்தை ப கி ர் ந் து வாழ்த்து தெரிவித்தார். அதை பார்த்த ரசிகர்கள் அவர்கள் இருவரும் கா த லி ப் ப தா க தகவல்கள் வெளியாகி இணையம் முழுதும் ப ர வி ன.

அந்த வகையில் தற்போது மாளவிகாவை அனிருத்தின் கா த லி ஆ க் கி விட்டனர். அந்தப் புகைப்படத்தில் மாளவிகா தன் கையை பின்னே ம றை ப் ப து போல் வைத்துள்ளார். இதைப் பார்த்த ரசிகர்கள் அப்படி என்ன ம றை க் கி றீ ர் க ள் என்று கேட்டுள்ளனர். எல்லாம் ம ச் ச ம் பண்ணுற வேலை என சில நெ ட்டிசென்கள் மு ணு மு ணு க் கி றா ர் க ள்.

கொடுத்துவச்ச மகராசன் என சில நெ ட்டிசென்கள் வ யி று எ ரி ய தான் செய்கிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *