இயக்குனரை கை க் கு ள் ள போ ட்டுக்கிட்டு சீரியல் ந டிகரை க ழ ட் ட விட்ட ஷிவானி…? அதுவும் அந்த இயக்குனருக்கு 44 வயசாமே…?? வாய்ப்புக்காக இ ப் ப டி யெ ல் லா மா…?? மு னு மு னு க் கு ம் இணையவாசிகள்…!!!

சினிமா

ந டிகை ஷிவானி இவர் “பகல்நிலவு” சீரியல் மூலம் சின்னத்திரை உலகில் கா ல டி எடுத்துவைத்தார். சீரியலில் நடிக்க வந்தபோது அவருக்கு வயது 16 தானம். பார்ப்பதற்கு 20 வதை தாண்டிய இளம் பெண்ணாகவே தோன்றினார் ஷிவானி இதனால் இவருக்கென்று சீரியல் பார்க்க ஒரு ரசிகர் கூ ட் ட ம் இருந்தது.

சீரியலில் நடித்துக்கொண்டிருக்கும் போது தன்னுடன் ஜோடியாக நடித்த அசிமுடன் பழக்கம் ஏற்படவே, தனியாக வீடு எடுத்து தங்குமளவு நெ ரு க் க ம் போனதாம். இது ஒருபுறமிருக்க ஷிவானிக்கு பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க வாய்ப்பு வந்து கலந்து கொண்டார். பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் மேலும் ரசிகர்கள் கூ ட் ட த் தை சேர்த்தார்.

பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி மூலம் கிடைத்த பிரபலத்தால்  சினிமா வாய்ப்பும் ஷிவானிக்கு வரவே, அசிமுடன் இருந்த நெ ரு க் க ம் குறைந்தது. விஜய் சேதுபதியின் படத்தில் போ லீ ஸ் அ தி கா ரி யா க நடிக்கிறாராம் ஷிவானி. எந்த கோணத்தில் பார்த்தாலும் போலீஸ் அதிகாரி கதாபாத்திரத்திற்கு பொருந்தாத ஷிவானிக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தவர் 44 வயது இயக்குனர் பொன்ராம் தானாம்.

இதனாலேயே ஷூ ட் டி ங் கி ல் ஷிவானிக்கு காட்சிகள் இல்லாத போதுகூட ஷூ ட் டி ங் ஸ் பா ட் டி ல் இருந்து வருகிறாராம் ஷிவானி. இதனையறிந்த சினிமாவாசிகள் இயக்குனரை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு நடிகரை க ழ ட் டி விட்டுட்டயேமா…? என அசிமின் நிலையை பற்றி முணுக்கிறார்களாம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *