சற்றுமுன் இ ளம் நடிகை த ற் கொ லை செய்துக் கொண்டார்… க தறிய குடும்பம்… பே ரதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்…!!

சினிமா

அமெரிக்காவில் ஒளிபரப்பாகி வந்த Toddlers and Tiaras நடிகை கைலியா போசே தி டீரென உ யிரிழந்து ள்ளார். அவரது ம ரண செய்தியை கேட்ட நடிகையின் தாயார் சமூக வலைதளத்தில் தெரிவித்திருக்கிறார். எனது அழகான குழந்தை என்னை விட்டு சென்று விட்டாள்.

மேலும் இந்த நேரத்தில் எங்களுக்கு த னிமையை கொடுங்கள் என பதிவு செய்துள்ளார். ஆனால் நடிகையின் இ றப்பிற்கு கா ர் வி பத்து என சமூக வலைதளங்களில் பேசப்பட்டாலும் உண்மை என்னவென்றால் அவர் த ற் கொ லை செய்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் அவர் 16 வயதிலேயே அவர் இப்படி ஒரு மோ சமான செயலை செய்துள்ளது அனைவருக்கும் பெரும் க ஷ்டத்தை கொடுத்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *