டி.ராஜேந்தரின் அவர்களா இது ..? எலும்பும் தோலுமாக மாறி ஆள் அடையாளமே தெரியவில்லையே .. இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து க டும் அ திர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

சினிமா

டி.ராஜேந்தரின் அவர்களா இது ..? எலும்பும் தோலுமாக மாறி ஆள் அடையாளமே தெரியவில்லையே .. இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து க டும் அ திர்ச் சியான ரசிகர்கள் ..!!

டி.ராஜேந்தரின் தற்போதைய புகைப்படம் இணையத்தில் தீ யாய் ப ரவி வருகிறது. நிஜமாவே இது டிஆர் தானா என ரசிகர்கள் அ திர்ச்சி யடைந்து வருகின்றனர்.டி.ராஜேந்தர் சமீபத்தில் தி டீர் உ டல்நல க் குறை வு காரணமாக மரு த்துவ ம னையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.அவருக்கு நடத்தப்பட்ட மரு த்துவ பரிசோ தனையில் வயிற்றில் ர த்தக்க சிவு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. இதனால் அவரை மேல் சிகி ச்சைக்காக வெளிநாடு அழைத்துச் செல்ல குடும்பத்தினர்கள் முடிவு செய்தனர்.

டி.ஆர்.ஆ இது? எலும்பும் தோலுமாக மாறிய அதி ர்ச்சி… .ஆள் அடையாளமே தெரிய வில்லை! அமெரிக்கா அழைத்துச் செல்லப்பட்ட டி.ராஜேந்தருக்கு அங்கு அ றுவை சி கிச்சை நடத்தப்பட்டுள்ளது.அ றுவை சி கிச் சைக்கு பிறகு அப்பா டி.ராஜேந்தர் மற்றும் அம்மா உஷா ராஜேந்தருடன் இருக்கும் புகைப்படத்தினை சிம்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

இந்த புகைப்படம் இணையத்தில் தீ யாய் ப ரவி வருகிறது. இதேவேளை, அ றுவை சிகி ச்சை க்கு பிறகு டிஆர் நலமுடன் இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *