திருமணமான ஒரே வருடத்தில் அ ர சி ய ல் வா தி கை வ ச ம் சி க்கிய பிரபல ந டிகை…! தற்போது 51 வயதில் அ ரவணைப்பின்றி நிற்கும் நி லைமை …!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் 90களில் அனைவராலும் க வ ர ப் ப ட் டு கொ டி க் க ட் டி ப றந்தவர் ந டிகை சுகன்யா.

22 வயதில் சினிமாவில் “புது நெல்லு புது நாத்து” படத்தின் மூலம் அறிமுகமாகி முன்னணி நடிகர்கள் படத்தில் நடித்து வந்தார். ந டிகை சுகன்யா 2002ல் ஸ்ரீதர் ராஜகோபாலை திருமணம் செய்தார். திருமணமாகி ஒரே ஆண்டில் இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு காரணமாக 2003ல் வி வா க ர த் து பெற்று பி ரி ந் த ன ர்.

ஆனால், ந டிகை சுகன்யா ஒரு குறிப்பிட்ட அ ர சி ய ல் வா தி யி ன் வசம் இருந்ததாக பிரபல நடிகரும் பத்திரிகையாளருமான ப யி ல் வா ன் ரங்கநாதன் சமீபத்திய பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளது ப கீ ர் கி ள ப் பி யு ள் ள து. எப்போதுமே சினிமாவின் உண்மை தன்மையை வெளிப்படையாக பேசுபவர் ப யி ல் வா ன் ரங்கநாதன்.

அந்த வகையில் 2001 ஆம் ஆண்டு பிரபல க ட்சி ஆ ட்சிக்கு வந்த பிறகு அதில் அ மை ச் ச ரா க இருந்த ஒருவர் சுகன்யாவை அ ர வ ணை ப் பி ல் வைத்துக் கொண்டதாக குறிப்பிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து இருவருமே ம று ப் பு தெரிவிக்கவில்லை எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.

இதன் காரணமாகவே அவரது கணவர் ஒரே ஆண்டில் வி வா க ர த் து செய்திருப்பார் என்று சினிமா வட்டாரத்தில் அ ர ச ல் பு ர ச லா க பேச்சு எழுந்தது. தற்போது 51 வயதான சுகன்யா தனிமையில் வாழ்ந்து வருகிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *