திரையுலகில் அடுத்தடுத்து தொடரும் ம ரண ம்!! அ பார்ட் மெ ண்டில் பி ண மா க கி டந்த 26 வயது இ ளம் நடிகை!! சோ கத் தில் உ றை ந்த திரையுலகம்…!!

சினிமா

திரையுலகில் பல நடிகைகள் கடந்த சில வாரங்களாக தொடர்ந்து ம ரணம் அ டைவது பற்றிய செய்திகள் ரசிகர்களுக்கு அ திர்ச் சியை ஏ ற்படுத்தி வருகிறது. சமீபத்தில் கேரளாவில் நடிகை சஹனா என்பவர் வீட்டின் ஜ ன்னல் க ம்பியில் தூ க்கி ட்டு கொண்டார். இதற்கு அவரது கணவர் கொ டுமை தான் காரணம் என்ற தகவல் வெளிவந்தது.

மேலும் இதனை தொடர்ந்து பெங்களூரில் சேத்தனா ராஜ் என்ற நடிகை உடல் கொ ழுப்பு கு றைய அ றுவை சி கிச்சை செய்துகொண்ட நி லையில் சில மணி நேரத்தில் உ யிரிழந் தார். அவரது ம ரணத்திற்கு medical negligence தான் காரணம் என தெரியவந்துள்ளது.

இந்நிலையில் இன்று கேரளாவில் ஒரு நடிகை ம ரண ம் என செய்தி வந்திருக்கிறது. 26 வயதான ஷெரின் செலின் மேத்யூ என்ற நடிகை வீட்டில் ஃபேனில் தூ க் கி ட் ட நி லையில் பி ண மாக இருந்திருக்கிறார்.

Chakkaraparambu பகுதியில் இருக்கும் அபார்ட்மெண்டில் இந்த ச ம்பவம் நடந்துள்ளது. அவரது ரூம் மேட்ஸ் தான் அவர் தூ க் கி ல் தொ ங்கிய நி லையில் இருப்பதை முதலில் பார்த்திருக்கின்றனர். போ லீஸ் அவரது ம ரணத் திற்கான காரணத்தை பற்றி வி சார ணை நடத்தி வருகின்றனர். அவர் ம ன அ ழுத்த த்தில் இருந்ததாக அவரது  நண்பர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *