“நல்லா பாத்துக்கோங்க.. நச்சுன்னு காட்டுறேன்…!” – காலை விரிச்சி கதி கலங்க வாய்த்த நடிகை ராய்லட்சுமி…!!!

சினிமா

ந டிகை ராய்லட்சுமி இவரை தமிழ் சினிமாவில் பார்த்து வெகு காலம்  ஆகிறது. கடைசியாக நீ யா 2 படத்தில் இவரை கண்டது. அதன் பின் சமீபத்தில் லெ ஜெ ண் ட் சரவணா நடித்த லெ ஜெ ண் ட் படத்தில்  ஒரு கு த் து பாடலுக்கு ஆ டி யி ரு ந் தா ர் ராய் லட்சுமி.

ஆரம்ப காலத்தில் சற்றே பூ சி னா ல் போல இருந்த ராய்லட்சுமி. தற்போது உடல் எடையை குறைத்து ஒ ல் லி யா க காணப்படுகிறார். ஒ ல் லி யா னா ல் தான் இ ந் தி படங்களில் வாய்ப்பு கிடைக்குமென யாரோ சொல்லியிருங்கா போல,

அதனால் தான் உடல் எடையில் குறைத்து ஒ ல் லி யா க இருக்கிறார் ராய்லட்சுமி என சில சினிமா வட்டாரங்கள் கூறி வருகிறார்கள். எது எப்படி இருந்தாலும் தனது சினிமா வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்த க வ ர் ச் சி புகைப்படங்களை வெளியிட்டு வருகிறார் ராய்லட்சுமி.

இந்நிலையில் சமீபத்தில் காலை வி ரி த் த ப டி க வ ர் ச் சி உடையில் சில புகைப்படங்களை வெளியிட்டுள்ளார் ராய்லட்சுமி. இதனை பார்த்த இளசுகள் “நல்லா பாத்துக்கோங்க.. ந ச் சு ன் னு கா ட் டு றே ன்..” என்பது போல இருக்கிறது என க மெ ண் டி ல் பு ல ம் பி வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *