பிரபல நடிகரால் நாட்டை வி ட்டே ஓ டி ய ந டிகை…! 67 வயதானவர் கொடுத்த தொ ல் லை தான் காரணமாம்…!! போ ட் டு டை த் த பிரபல ப த்திரிகையாளர்…!!!

கிசு கிசு சினிமா

தமிழ் சினிமாவின் தற்போது வரை டா ப் ஆர்டரில் இருந்து கோ டிக்கணக்கான சம்பளத்திற்கு சொந்தக்காரராக இருப்பவர் அந்த 67 வயது நடிகர். ஆரம்பத்தில் இருந்தே தான் நடித்த படத்தில் நடிக்கும் ந டிகைகளை தொ டாமல் நடித்ததே இல்லையாம்.

அப்படி பல ந டிகைகளை கா தலித்து பிரிந்த அந்த நடிகரால் பல ந டிகைகள் அ ட் ஜெ ஸ் ட் மெ ண் ட் செய்தும் வந்துள்ளார்களாம். மா யா ண் டி என பெயர் வரும் படத்தில் அந்த ந டிகை அவருடன் நடிக்கும் போது 67 வயது நடிகர் எ ல் லை மீ றி நடந்து கொடுள்ளார்.

கடைசியில் அ ட் ஜெ ஸ் ட் செய்ய முடியாமல் அவரின் தொ ல் லை அதிகமானதால் திருமணம் செய்து நாட்டைவிட்டே ஓடி விட்டாராம். இதை பிரபல பத்திரிக்கையாளர் ஓ ப் ப னா க கூறியுள்ளார். பல வருடங்களுக்கு பின் தற்போது அந்த ந டிகை மீண்டும் இந்த பக்கம் தலையை காட்டி வருகிறார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *