பிரபல பி க் பா ஸ் ந டிகையின் வீட்டில் புகுந்த நா க ப் பா ம்பு…! ப தறிப்போன ந டிகை… அட இவங்க பூ ச்சிக்கே ப யப்படுவாங்களே…!! அ திர்ச்சியில் நெ ட்டிசென்கள்…!!!

சினிமா

தமிழ் சின்னத்திரையில் கடந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு வெளிவந்து ச க்கை போடு போடும் நிகழ்ச்சி என்று சொன்னால் அது பி க் பா ஸ் நிகழ்ச்சி என்றே சொல்ல சொல்லாம்.

இப்படி ஒரு ஒரு சீ ச னு ம் மிகப்பெரிய வெற்றியடையவே இந்த ஆண்டும் ஐந்தாவது சீ ச ன் மிகப்பெரிய வெற்றியுடன் இன்னும் ஒளிபரப்பாகி நிகழ்ச்சியின் இ றுதி கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது என்றே சொல்லலாம். இப்படி இந்த நிகழ்ச்சியில் கடந்த மூன்றாவது சீ ச னி ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டவர் ந டிகையும் செய்தி வாசிப்பாளருமான பாத்திமா பாபு.

ஆரம்பத்தில் செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்து பின்னர் சின்னத்திரையில் பல டிவி சேனல்களிலும் மு த் தி ரை ப த் தி த வ ர் பாத்திமா பாபு என்றே சொல்ல வேண்டும். இவர் ந டிகை என்பதையும் தாண்டி ஆரம்ப காலத்தில் தூ ர் த ர் ச ன் தொலைக்கட்சியில் செய்தி வாசிப்பலராகவே இவரை பலருக்கும் அடையாளம் தெரியும் என்றே சொல்லலாம்.

அதன் பின்பு டிவி தொலைக்கட்சிகள் அதிகரிக்கவே ஜெயா தொலைக்கட்சியில் முன்னணி செய்தி வாசிப்பாளராக பணியாற்றி வந்தார் பாத்திமா பாபு. இப்படி குறிப்பிட்ட ஆண்டுகளில் ஒரு சில ச ர்ச்சைகளில் சி க்கி இருந்தாலும் பின்னர் அதனையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் திரைப்படங்களில் நடிக்க ஆரம்பித்தார்.

இப்படியிருக்க கடந்த பி க் பா ஸ் மூன்றாவது சீ ச னி ல் கலந்து கொண்ட இவர் ஆரம்பத்தில் நல்ல போட்டியாளராக இருந்தாலும் இவருக்கு மக்கள் வாக்களிக்காமல் வெளியே சென்றார். பின்னர் விஜய் தொலைக்கட்சிகளில் ஒரு சில நிகழ்சிகளில் கலந்துகொண்ட இவறது வீட்டில் சில தினங்களுக்கு முன் ஆறு அ டி கொண்ட நா க ப் பா ம் பு நுழைந்துள்ளது, வீட்டில் பெரியவர்கள் இருக்கும் நிலையில் பின்னர் அந்த பா ம்பை பி டித்து கிணற்றின் அருகில் இருக்கும் பூங்காவின் அருகில் விட்டு விட்டனராம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *