அந்த வி ஷயத்தில் அவரு கொஞ்சம் அ ப் டி இ ப்டியாம்…! அ லா ட் டா ன இ ளம் ந டிகை…! மூத்த ந டிகருடன் ஜோடி போடா த ய க் க மா ம் …!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் பி ரம்மாண்ட இயக்குநரும், கோலிவுட்டின் மூ த்த மு ன்னணி நடிகரும் இணைந்து, ஏற்கனவே ஹி ட் டா ன படத்தின் இரண்டாம் பாகம் எடுத்து வருகிறார்கள். ப டப்பிடிப்பு த ளத்தில் ஏ ற்பட்ட வி பத்து மற்றும் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் இடையேயான பி ர ச் ச னை காரணமாக படப்பிடிப்பு பா தியில் நி றுத்தப்பட்டது.

இதன் காரணமாக முன்னணி மூத்த நடிகர் தனது அடுத்த படத்தில் நடிக் க சென்றுவிட்டார். ஒரு வழியாக தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் பி ர ச் ச னை சுமூகமாக முடிந்த நிலையில் படத்தில் ஒப்பந்தம்  செய்யப்பட்ட ந டிகை படத்தில் நடிக்க முடியாது என வி ல கி விட்டார்.

இதன் பின்னர் மூன்றெழுத்து ந டிகையிடம் பே ச்சுவார்த்தை நடத்தது, எனக்கு வீ ர மா ன ந டிகைதான் வேண்டுமென நடிகர் கூறிவிட மூன்றெழுத்து ந டிகையை விட்டுவிட்டு, வீ ர மா ன ந டிகையிடம் பேச்சுவார்த்தையில் இறங்கியுள்ளார் இயக்குனர். வீ ர மா ன ந டிகையோ மூத்த நடிகருடன் ந டிக்க த யக்கம் கா ட்டி வருகிறாராம்.

ஏனெனில் மூத்த நடிகரோ ந டிகைகள் வி ஷயத்தில் கொ ஞ்சம் அப்படி  இப்படி இருப்பவராம். ஏற்கனவே சில இ ளம் ந டி கை க ளை தனது வ லையில் வீ ழ் த் தி யு ள் ளா ரா ம் அந்த நடிகர். அது மட்டுமல்லாமல் கதாநாயகியுடன் நெ ருக்கமான காட்சிகள் வேறு இவரது படத்தில் க ட்டாயம் இடம்பெறுமாம்.

இது ஒருபுறம் இருக்கு மூத்த நடிகருடன் நடித்தால் மார்க்கெட் போய்விடும் என்ற ப ய ம் வேறு அந்த ந டிகைக்கு தொ ற் றி க் கொண்டதாம். அ நேகமாக அந்த ந டிகை சம்பளம் காட்சிகளை கேட்டு கா ல் ஷீ ட் டி ற் கு ஏற்ப ஒப்புக்கொள்வார் என்று எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *