வாரிசு ந டிகைக்கு டா ர் ச் ச ர் கொடுத்த அ சு ர நடிகர்…! போ ட்டு கொடுத்ததும் நடிகரின் நி லைமை இ ப்படி ஆகிருச்சே…?? இதே வேலையாதா இருந்திருக்காரு போல அதனாலதான் இப்படி…!!!

சினிமா

பிரபல நடிகர் ஆரம்ப காலத்தில் இளம் ந டிகைகளுடன் டூ ய ட் பாடி, படிப்படியாக முன்னேறினார். பின்னர் முன்னணி நடிகைகளுக்கு கொ க் கி போட்டு அவர்களுடன் நெ ருக்கமாக நடிப்பதையே வா டிக்கையாக கொண்டிருந்தார். சில ந டிகைகளும் இவருக்கு ஒ த்துழைப்பு கொடுத்ததால், அந்த ந டிகைகள் திருமண வாழ்க்கையும் நா ச மா ய் போனது.

பின்னர் திருமணமாகாத நடிகை ஒருவருடன் ட் ரெ யி ன் படத்தில் நடிக்கும் போது நெருக்கத்தில் எ ல் லை மீ றி போய் நடிகையின் கே ர வ னு க் கே சென்று டா ர் ச் ச ர் கொடுத்துள்ளார். இதனால் ச ல ச ல ப் பு ஏற்படவே, நடிகரின் மாமனாரிடம் போட்டுக்கொடுத்துவிட்டார் அந்த வா ரி சு ந டிகை.

இது நடிகரின் மனைவி காதுகளுக்கு போகவே, இந்த மனுஷன் தி ருந்தவே மா ட்டாரு, என வெ று த் து ப் போய் வி வா க ர த் து செய்ய முடிவெடுத்துவிட்டார் நடிகரின் மனைவி. இதனை அறிந்த அந்த ந டிகை போட்டுக்கொடுத்தது இப்படி போயி முடுஞ்சுருச்சே என பு ல ம் பி வருகிறாராம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *