ஷூ ட்டிங் ஸ் பாட்டில் நி தா ன மி ன் றி சுற்றிய தொகுப்பாளினி…! அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ண் ட் க் கு அ டிபோட்ட தயாரிப்பாளர்…!! கடைசியில் த ப் பி ப் ப த ற் கு ள் ள போதும் போதும்னு ஆகிருச்சாம்…!!!

கிசு கிசு

பல ஆண்டுகளாக ஒரே தொலைக்காட்சியில் தொகுப்பாளினியாக பணியாற்றி பிரபலமடைந்தவர்தான் நம்ம அ ம் ம ணி. இவர் தற்போது சினிமாத்துறை வரைக்குமே முன்னேறியுள்ளார். மேலும் வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க க வ ர் ச் சி போட்டோ ஷூ ட் பக்கம் திரும்பியுள்ளார்.

சமீபத்தில் கூட துபாய் சென்று உச்ச க வ ர் ச் சி யி ல் புகைப்படத்தை வெளியிட்டிருந்தார் நம்ம தொகுப்பாளினி. எப்போதுமே நி தா ன மி ன் றி சுற்றிவரும் தொகுப்பாளினி ஷூ ட் டி ங் ஸ் பா  ட் டி  லு ம் இதே நிலைமையில் தான் இருக்கிறாராம்.

அந்த வகையில் ஒருநாள் ஷூ ட் டி ங் ஸ் பா ட் டி ல் நி தா ன மி ன் றி இருந்ததால் ஷூ ட் டிங்கே த டை பட்டதாம் இவரால். மேலும் சில தயாரிப்பாளர்கள் இவரது நிலைமையை சாதகமாக்கி அ ட் ஜ ஸ் ட் மெ ன் டு க் கு அ டி போட்டார்களாம். சற்றே நி தா னி த் த தொகுப்பாளினி எ ஸ் கே ப் ஆவதற்குள் போதும் போதும் என்றாகி விட்டதாம்.

பின்னர் சமீபத்தில் கா  லில் தொ ந் த ர வு ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து அந்த பழக்கங்களை மூ ட் டை க ட் டி விட்டு தெளிவாக இருக்கிறாராம் அ ம் ம  ணி.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *