நீ எ ன்னம்மா இ ப்படி இ றங்கீட்ட…! 61 வ யது ந டிகரையும் வி ட்டுவைக்காத ஸ் ருதிஹாசன்…!! க ண்டபடி க லாய்க்கும் நெட்டிசென்கள்…!!!

சினிமா

தமிழ் சினிமாவில் 60 வைத்து ஆண்டுகாலம் உ ழைத்து உ லக நாயகன் என்ற படத்தோடு இதுவரைக்கும் நடித்து கொண்டிருப்பவர் க மலஹாசன். தனது பெயரை கா ப்பாற்ற தனது மகள் ஸ் ருதியை சினிமாவில் நுழைத்து விட்டார்.

ஆரம்பத்தில் ஸ் ருதிக்கு கை கொடுத்து என்னமோ தெ லுங்கு சினிமாதான். பின்னர் ” 7ம் அ றிவு”, “3”, “வே தா ள ம்”, “பு லி”, “சி ங்கம்” என தமிழ் சினிமாவின் அணைத்து டாப் ஸ்டார் நடிகர்களுடனும் நடித்து தள்ளிவிட்டார். கடைசியாக வி ஜய் சே துபதியுடன் “லா பம்” எண்ணற்ற படத்தில் நடிப்பை கொடுத்திருந்தார்.

சினிமா மட்டுமல்லாது பொது வெளியில் காதலருடன் நெ ருக்கம், கா தல் பி ரிவு, புது கா தலருடன் லி வி ங் டு கெ த ர் என அடுக்கடுக்கான ச ர்ச்சைகளில் சி க்கினார். இதையெல்லாம் ஒருபுறமிருக்க தொடர்ந்து நடிப்பில் ஆர்வம் காட்டி கொண்டுள்ளார்.

தற்போது தெலுங்கு சினிமாவில் மூ த்த நடிகரான பாலகிருஷ்ணாவுடன் இணைந்து நடிக உள்ளதாக தகவல் ப ர வு கி ற து. இதனை கேட்ட நெ ட்டிசென்கள் ” 61 வயசு நடிகரையும் வி ட்டு வை க்கமாட்டிய?” என க ண்டபடி க லா ய் த் து வருகிறார்கள்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *